Контакт

Адрес:

2700 гр.Благоевград  Център

ул.Братя Миладинови  №21

в района на МБАЛ Благоевград над параклиса

(виж картата )

Тел. за връзка:  +359 73 830 627

                           +359  73 594 084

Е-mail: mdl_medilab@mail.bg      

Работно време:

понеделник – петък :     7.30 – 18.00 

                        събота :    8.00 – 13.00

                 

 

              

     Карта