“Медико-Диагностична Лаборатория -МЕДИЛАБ” - гр. Благоевград извършва микробиологични,  вирусологични и имунологични изследвания по договор с РЗОК - Благоевград.


              “МДЛ - МЕДИЛАБ" - гр. Благоевград  е включена във системата за външен лабораторен контрол на качеството и притежава всички неоходими сертификати, съгласно изискванията.


Със Заповед № РД-01-658/06.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването , Лаборатория МЕДИЛАБ е включена в списъка   за лаборатории с компетентност да извършват изследване  и потвърждение на SARS-COV-2 (COVID – 19) инфекция.

 

                      

 

 

                            RT-PCR тест за COVID-19  

                           LiliF COVID-19 Multi Real-time RT-PCR Kit

                 Analytical Specificity:100%    

    Analitycal Sensitivity :RdRP:4.93x 10² copies/test,

  N:4.93x10¹ copies/test,              E:4.93x10² copies/test,

       Цена-80 лв.

За групи над 3 човека – отстъпки по договаряне.

Проби взети в събота след 9:30  ще имат готов резултат в понеделник сутрин.

Лаборатория МЕДИЛАБ  издава официален документ  на английски език  с резултатите от PCR-теста, който да послужи на гражданите за пътувания при преминаване на граничните пунктове и пред чуждите власти.

 

 Бърз антигенен тест за COVID-19.

 /STANDART Q COVID Ag Test     Sensitivity  :  96.52 %    Specificity  :  99.68 %/

 Срок за резултат -от 30 до 60 мин..      Цена -12 лв.

 

Комбиниран бърз антигенен тестCOVID 19+грипА+грипВ + RSV

Срок за резултат -30 мин.. Цена-30 лв. 

 

Откриване количеството на  IgM и IgG антитела срещу COVID-19. 

Срок за получаване на резултат - 2 ч.    Цена       IgM - 26 лв.  IgG - 26лв.

 

 Работно време:     понеделник – петък : 7.30 – 18.00   

                                                      събота :  8.00 – 13.00

 

 Телефони за връзка : +359 73 83 06 27 

                                       +359 73 59 40 84

 

От 01.12.2020г. Лаборатория Медилаб  Благоевград  има сключен Договор със Здравна каса и приема пациенти  за  „ PCR COVID-19“  c талони за „Направления за медико-диагностична дейности (бл. МЗ-НЗОК №4а)

             В “МДЛ - МЕДИЛАБ" -гр. Благоевград се извършват  изследвания и заверки на медицински свидетелства  и  здравни книжки.       

Доверете ни се!Можете да получите онлайн
резултатите от изледванията си тук:

Резултати