Контакт

Адрес:

2700 гр.Благоевград  Център

ул.Братя Миладинови  №21

в района на МБАЛ Благоевград над параклиса

(виж картата )

Тел. за връзка: 073/  83 06 27

                    0884 302 934

                    0884 305 443

Е-mail: mdl_medilab@mail.bg      

Работно време:

понеделник – петък :     7.30 – 18.00 
                      събота :    8.00 – 13.00
  

            

     Карта